St. Petersburg
St. Petersburg
My addresses
No saved addresses
+ New address
Khachapuri
Khachapuri with seafood
870  
Megrelian Khachapuri
690  
Khachapuri with pear and gorgonzola
650  
Adjarian Khachapuri
590  
Imeretian Khachapuri
590  
Khachapuri from aunt Eliso
670  
Khachapuri with smoked Suluguni cheese
650  
Khachapuri on the skewer
550  
Khachapuri with tuna
1 190