St. Petersburg
St. Petersburg
My addresses
No saved addresses
+ New address
Sushi
Sushi salmon
180  
Sushi eel
220  
Sushi shrimp
280  
Sushi tuna
180  
Sushi crab
350  
Sushi red caviar
280  
Spicy sushi with salmon
220  
Spicy sushi with tuna
220  
Spicy sushi with eel
280  
Spicy sushi with shrimp
280  
Spicy sushi with crab
320